“Стартирайте собствен блог” от Академия Телерик

“Стартирайте собствен блог” от Академия Телерик

Уеб страницата и всички видео материали са на български език.
Дата на създаване на видеото: 2012 г.

Важни теми:
Публични блогови хостинг услуги
Препоръчителни блогови платформи
Блогови теми
Публикуване на блогово съдържание
Какво да блогваме?
Как да направим добра тема за блогване?
SEO оптимизации
Защо трябва да имаме собствен блог?

Източник (Source): TelerikAcademy youtube channel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s