Паралелно програмиране в .Net 4.0

Parallel Programming
Parallel Programming in .Net 4.0

Проблемът:

Налагало ми се е да пиша програми, които трябва да изпълняват няколко задачи наведнъж. Това не беше толкова лесно и приятно в по-старите версии на .NET. За щастие това се е променило още с версия 4.0 на средата.

Решнието:

Появили са се нови класове като PLINQ, Parallel, Task и др.

Попаднах на много добра статия (на английски) за основният клас Parallel. С него могат да се вършат чудеса.

In English:

Parallel Programming in .Net 4.0 can be much easier. I have found an article that can help you understand the Parallel class. Enjoy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s